Wprowadź znaki

Projekt muzealno szkolny

Projekt muzealno szkolny

Organizacja wystawy planszowej

Projekt realizowany w terminie 01.02.2016 – 15.06.2016 dotyczył wykonania plansz informacyjnych o objektach sakralnych gminy w związku z obchodami  1050 rocznicy Chrztu Polski. W projekcie wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie oraz pracownicy Muzeum Archeologiczno – Historycznego w Głogowie.