Wprowadź znaki

post

Młody geniusz nawiązuje współpracę z Głogowską Fundacją Edukacyjną

Młody geniusz nawiązuje współpracę z Głogowską Fundacją Edukacyjną

Młody Geniusz jest to centrum warsztatów chemicznych i korepetycji. Nawiązując współpracę z Głogowską Fundacją Edukacyjną rozpoczyna cykl fakultetów chemicznych dla kandydatów na wyższe uczelnie medyczne. Zajęcia mają na celu wsparcie w przygotowaniu uczniów do zdania matury z chemii. Młodzieży jest przekazywana wiedza niezbędna do ponadprzeciętnego zdania egzaminu dojrzałości.  Zakres materiału jest zgodny z podstawą programową podaną przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Pierwsze zajęcia odbędą się w 1LO 22 października (Sobota)

Jako pierwsi odbywają zajęcia osoby z klas trzecich.

Grupa pierwsza odbywa zajęcia w godzinach 9:30 – 11:00
Grupa druga odbywa zajęcia w godzinach 11:15 – 12:45

Wszystkie osoby, które są chętne na odbywanie zajęć, proszone są o wypełnienie zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz zgłoszeń i dostarczenie ich do sekretariatu 1LO.

Wzór zgłoszenia znajduje się pod tym linkiem, należy go wypełnić i wydrukować:
Wzór zgłoszenia