Wprowadź znaki

post

CWU – Akademia Talentów Wokalnych 2017

CWU – Akademia Talentów Wokalnych 2017

Centrum Wspierania Uzdolnień (CWU) jest projektem edukacyjnym Głogowskiej Fundacji Edukacyjnej działającej przy LO1 w Głogowie , adresowanym do młodzieży w wieku szkolnym. Ideą i misją Centrum jest wspieranie uczniów zdolnych i wybitnych oraz rozwijanie u młodzieży postaw twórczych, popularyzacja edukacji i zachęcania do zainteresowania i wymiany doświadczeń i zagadnień naukowych i artystycznych.
W ramach CWU od 2016 r. funkcjonuje w Głogowie AKADEMIA TALENTÓW WOKALNYCH , której celem jest poszerzanie wiedzy i doświadczeń młodzieży śpiewającej amatorsko. Największym powodzeniem obok wykładów z historii muzyki i warsztatów wokalnych, cieszyły się Kreatywne Warsztaty Wokalne, podczas których młodzi ludzie stawiali pierwsze próby kompozytorskie. Program od samego początku jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Głogów.
CWU – AKADEMIA TALENTÓW WOKALNYCH 2017 wychodząc naprzeciw oczekiwaniom głogowskiej młodzieży, pragnie dokończyć dzieła poprzez realizację dwóch edycji Kreatywnych Warsztatów Wokalnych (luty 2107 oraz kwiecień/maj 2017) w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie. Głównym celem tegorocznej edycji akademii będzie inicjowanie postaw twórczych głogowian (pisanie tekstów, tworzenie piosenek), aby wkrótce móc pokazać potencjał artystyczny młodzieży, poprzez wydanie materiału z autorskimi kompozycjami stypendystów oraz koncerty.

Koordynatorem projektu jest pomysłodawca ATW i trener wokalny Studia Talentów – Dorota Drozd (warsztaty twórcze – tekst, muzyka, nagrania wokali), przy współpracy z muzykiem i producentem muzycznym – Mateuszem Krautwurstem (akompaniament, partie instrumentalne, aranżacje, mastering, produkcja muz.).

Projekt finansowany ze środków Gminy Miejskiej Głogów.

Gmina Miejska Głogów