Wprowadź znaki

post

Centrum Wspierania Uzdolnień

Centrum Wspierania Uzdolnień

W dniu 4 marca Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głogowie odbyła się inauguracja Centrum Wspierania Uzdolnień. CWU JEST NIEMATERIALNYM POMNIKIEM Jubileuszu 70 – lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie.

Zjazdem Absolwentów, który odbył się w dniu 6 czerwca 2015 roku został zorganizowany przez działającą w szkole Głogowską Fundację Edukacyjną. Środki finansowe pozyskane podczas Zjazdu postanowiono przekazać na utworzenie Centrum Wspierania Uzdolnień dla młodzieży z naszych głogowskich szkół. Innowacyjność i celowość projektu skłoniła organizatorów do zaproszenia wielu znamienitych gości celem zapoznania się z ideą projektu Centrum oraz do uczestnictwa w projekcie. Przedsięwzięcie już dziś skupia wielu partnerów z władz lokalnych, a także krajowych instytucji edukacyjnych.

Program Inauguracji Centrum Wspierania Uzdolnień

12.30 – Powitanie gości – dr Ewa Czaińska ( dyrektor GFE )

12.40 – Otwarcie panelu – Dyrektor ZSO w Głogowie Janusz Kosałka

12.50 – Przemówienia gości

13.00 – ,, Cele i zadania Centrum Wspierania Uzdolnień ”- Ewa Czaińska, Violetta Marcinkowska, Dorota Drozd

13.15 – część artystyczna i wręczenie indeksów

13.30 – ,, O uczniach zdolnych jako konstruktorach kultury” – dr hab. Ewa Bochno ( Wydział Pedagogiki, Psychologii, Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego)

14.00 – Przerwa kawowa , zakończenie spotkania.

 

 

No Comments

Add your review