Wprowadź znaki

Aktualności

CWU – Akademia Talentów Wokalnych 2017

CWU – Akademia Talentów Wokalnych 2017

Centrum Wspierania Uzdolnień (CWU) jest projektem edukacyjnym Głogowskiej Fundacji Edukacyjnej działającej przy LO1 w Głogowie , adresowanym do młodzieży w wieku szkolnym. Ideą i misją Centrum jest wspieranie uczniów zdolnych i wybitnych oraz rozwijanie u młodzieży postaw twórczych, popularyzacja edukacji i zachęcania do zainteresowania i wymiany doświadczeń i zagadnień naukowych i artystycznych. W ramach CWU […]

10 tytułów „MŁODY AUTOR”

10 tytułów „MŁODY AUTOR”

Podczas finału Akademii Talentów Wokalnych przyznano 10 tytułów „MŁODY AUTOR” stypendystom, którzy współtworzyli autorskie kompozycje w ramach projektu. Tytuły wręczył Mateusz Krautwurst – kompozytor i producent muz. Ponadto Starosta Powiatu Głogowskiego Jarosław Dudkowiak wraz z Dyrektorem Głogowskiej Fundacji Edukacyjnej Ewa Czaińska wręczyli Aleksandrze Aleksandra Mioduszewska STYPENDIUM NA CELE EDUKACYJNO- ARTYSTYCZNE w wysokości 500 zł za […]

Akademia Talentów Wokalnych

Akademia Talentów Wokalnych

prowadzący: Dorota Drozd Akademia jest integralnym elementem Centrum Wspierania Uzdolnień. Zajęcia będą się odbywać w cyklu dwóch semestrów. Zadaniem Akademii Talentów Wokalnych jest wspieranie rozwoju oraz wytyczanie ścieżek rozwoju osobistego młodzieży szczególnie uzdolnionej wokalnie. Rejestracja na zajęcia rozpoczyna się 11.01.2016. i trwa do 22.01.2016r. Aby dokonać rejestracji należy przesłać wypełniony i zeskanowany formularz zgłoszeniowy dostępny […]

Akademia Kształcenia Świadomego Obywatela

Akademia Kształcenia Świadomego Obywatela

Prowadzący: Michał Górawski Akademia jest integralnym elementem Centrum Wspierania Uzdolnień. Zajęcia będą się odbywać w cyklu dwuletnim.Złożone będą z 9 spotkań po dwie godziny każde. W ich trakcie uczniowie będą mieli za zadanie podjąć dyskusję w zakresie tematu, wykorzystując podaną wcześniej literaturę, a także wiedzę zdobytą samodzielnie. Zajęcia dotyczyć będą ustroju politycznego funkcjonującego w Polsce, […]

Akademia Młodego Klasyka

Akademia Młodego Klasyka

prowadzący:Elżbieta Żywicka Akademia jest integralnym elementem Centrum Wspierania Uzdolnień. Zajęcia skierowane są do wszystkich zainteresowanych osób w wieku ponadgimnazjalnym, wiążących swą przyszłość z prawem, polityką, historią, filozofią lub innymi szeroko pojętymi naukami humanistycznymi. Cele i zadania Akademii Młodego Klasyka to: 1. Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu wymowy i gramatyki języka łacińskiego z podkreśleniem wpływu tego […]

Centrum Wspierania Uzdolnień

Centrum Wspierania Uzdolnień

W dniu 4 marca Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głogowie odbyła się inauguracja Centrum Wspierania Uzdolnień. CWU JEST NIEMATERIALNYM POMNIKIEM Jubileuszu 70 – lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie. Zjazdem Absolwentów, który odbył się w dniu 6 czerwca 2015 roku został zorganizowany przez działającą w szkole Głogowską Fundację Edukacyjną. Środki finansowe pozyskane podczas […]