Wprowadź znaki

post

Akademia Talentów Wokalnych

Akademia Talentów Wokalnych

prowadzący: Dorota Drozd

Akademia jest integralnym elementem Centrum Wspierania Uzdolnień. Zajęcia będą się odbywać w cyklu dwóch semestrów. Zadaniem Akademii Talentów Wokalnych jest wspieranie rozwoju oraz wytyczanie ścieżek rozwoju osobistego młodzieży szczególnie uzdolnionej wokalnie.

Rejestracja na zajęcia rozpoczyna się 11.01.2016. i trwa do 22.01.2016r. Aby dokonać rejestracji należy przesłać wypełniony i zeskanowany formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej na adres e-mail: dorotadrozd@interia.pl Podczas weryfikacji kandydatów, prowadzący mają prawo zaprosić kandydatów na indywidualne przesłuchania.

Ilość miejsc ograniczona.

Kryteria przyjęcia do grona stypendystów CWU, a co za tym idzie również, sposób weryfikacji zgłoszeń do Akademii określony jest w Regulaminie Centrum Wspierania Uzdolnień.

Partnerem zajęć jest Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie.

Grupa docelowa:

Akademia skierowana jest do uczniów w wieku gimnazjalnym do ukończenia 19 roku życia włącznie, mających na swoim koncie osiągnięcia wokalne w przeglądach, konkursach i festiwalach muzycznych o zasięgu co najmniej regionalnym lub pierwsze próby autorskiej twórczości muzycznej, weryfikowalne nagraniem.

Zadania ATW:

 1. Przygotowanie uczniów do indywidualnego rozwoju oraz udziału w warsztatach, przeglądach, konkursach i festiwalach wokalnych o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej.
 2. Poszerzenie wiedzy w zakresie elementów historii muzyki i wiedzy o muzyce oraz pokrewnych tym przedmiotom.
 3. Wykształcenie w młodych ludziach umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania wniosków z podanej literatury, umiejetności znajdowania scieżek rozwoju osobistego, kulturalnej wymiany poglądów oraz umiejętności świadomego korzystania z dóbr kultury, zwłaszcza muzycznych.
 4. Poszerzenie wiedzy w zakresie historii muzyki rozrywkowej i interpretacji literatury muzycznej.
 5. Wykształcenie w uczestnikach akademii świadomości rozwoju własnego talentu.
 6. Pomoc w ukierunkowaniu edukacji muzycznej wychowanków akademii, zwłaszcza szczególnie uzdolnionych muzycznie.

Program i krótki opis zajęć:

Zajęcia będą się odbywać w cyklu dwóch semestrów, 12 spotkań w 45 – 90 minutowych panelach wykładowych i warsztatowych. W ich trakcie uczniowie będą mieli za zadanie podjąć dyskusję w zakresie omawianych tematów, wykorzystując poznaną wcześniej literaturę, a także wiedzę zdobytą podczas zajęć warsztatowych. Zajęcia dotyczyć będą elementów historii muzyki, zwłaszcza muzyki rozrywkowej, elementów wiedzy o muzyce oraz podstaw emisji głosu, technik wokalnych, podstawy notacji muzycznej, doboru repertuaru zgodnie z indywidualnymi predyspozycjami.

I semestr ATW (2016)

 1. Warsztat wokalisty/ wykład i zajęcia warsztatowe
 2. Historia muzyki rozrywkowej – wokaliści/ wykład i panel dyskusyjny
 3. Podstawy emisji głosu/ zajęcia warsztatowe
 4. Historia muzyki rozrywkowej a twórcy klasyki/ wykład i panel dyskusyjny
 5. Mapa wydarzeń muzycznych, przeglądów i festiwali dla uzdolnionych wokalnie/ wykład i panel dyskusyjny
 6. Wokaliści wszechczasów/ wykład i panel dyskusyjny

II semestr ATW (2016/2017)

 1. Od bel canto po współczesne techniki wokalne/ wykład i panel dyskusyjny
 2. Elementy dzieła muzycznego – przewodnik muzyka/ wykład i zajęcia warsztatowe
 3. Przewodnik edukacyjny dla wokalistów, literatura muzyczna i świadomy dobór repertuaru/ wykład i panel dyskusyjny
 4. Wokalista-muzyk-kompozytor/ panel dyskusyjny z artystą
 5. Podstawy emisji głosu/ wykład i zajęcia warsztatowe
 6. Koncert finałowy w wykonaniu stypendystów Akademii Talentów Wokalnych.

Wykłady oraz zajęcia warsztatowe prowadzone będą przez wykładowców uczelni wyższych o profilach artystycznych oraz profesjonalnych muzyków prowadzących działalność edukacyjną. Opracowanie: mgr Dorota Drozd

Karta zgłoszeniowa