Wprowadź znaki

post

Akademia Kształcenia Świadomego Obywatela

Akademia Kształcenia Świadomego Obywatela

Prowadzący: Michał Górawski

Akademia jest integralnym elementem Centrum Wspierania Uzdolnień. Zajęcia będą się odbywać w cyklu dwuletnim.Złożone będą z 9 spotkań po dwie godziny każde. W ich trakcie uczniowie będą mieli za zadanie podjąć dyskusję w zakresie tematu, wykorzystując podaną wcześniej literaturę, a także wiedzę zdobytą samodzielnie. Zajęcia dotyczyć będą ustroju politycznego funkcjonującego w Polsce, a także w innych krajach kręgu cywilizacji Zachodu. Współczesnych wydarzeń społecznych i politycznych.

Rejestracja na zajęcia rozpoczyna się 15.10.2015. i trwa do 02.11.2015.

Aby dokonać rejestracji należy przesłać wypełniony i zeskanowany formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej na adres e-mail: michal.gorawski.cwu@onet.pl.

Jeśli jesteś zainteresowany i chciałbyś się dowiedzieć więcej na temat Akademii Kształcenia Świadomego Obywatela kliknij tutaj

Kryteria przyjęcia do grona stypendystów CWU, a co za tym idzie również, sposób weryfikacji zgłoszeń do Akademii określony jest w Regulaminie Centrum Wspierania Uzdolnień.

Partnerem zajęć jest Pracownia Sieci Społecznych Instytut Socjologii Uniwersytet Zielonogórski ul. Wojska Polskiego 69 65-762 Zielona Góra

Karta zgłoszeniowa