Wprowadź znaki

Głogowska Fundacja Edukacyjna

Dowiedz się więcej na nasz temat

Głogowska Fundacja Edukacyjna jest organizacją powołaną przez Jacka Czaińskiego, Ewę Czaińską, Waldemara Kowalczykowskiego i Marzenę Kochanowską-Kuliś przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głogowie.

logo-simple

Centrum Wspierania Uzdolnień

Centrum Wspierania Uzdolnień jest programem edukacyjnym przeznaczonym dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a więc młodzieży w wieku 13 -19 lat. Ideą i misją Centrum jest wspieranie uczniów zdolnych i wybitnych oraz rozwijanie u młodzieży postaw twórczych, popularyzacja edukacji i zachęcania do zainteresowania zagadnieniami naukowymi.

Dowiedz się więcej

Aktualności

Sprawdź co się dzieje w Głogowskiej Fundacji Edukacyjnej